UVJETI PUTOVANJA u cjelovitom obliku dostupni su na: www.KnockOut-travel.hr/uvjeti-koristenja

PRILOG II. – Politika zaštite osobnih podatka klijenata, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka – GDPR / Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća

KnockOut travel d.o.o. sve osobne podatke klijenata prikuplja, obrađuje i pohranjuje u skladu s važećim zakonskim odredbama i propisima. Obrada podataka podrazumijeva svako postupanje s osobnim podacima klijenata od trenutka primitka. Podatke potrebne za rezervaciju, sklapanje Ugovora i kasniju realizaciju ugovornih obveza i usluga kupac daje dragovoljno. Osoba koja je izvršila rezervaciju u ime više putnika potvrđuje da je ovlaštena zastupati sve putnike imenovane u rezervacijskom obrascu te dostaviti njihove podatke agenciji. Od kupca se traži samo nužne podatke za izradu rezervacije / sklapanje Ugovora te pružanje / izvršenje usluga u skladu s Ugovorom.

U slučajevima kad je KnockOut travel d.o.o. posrednik, a ne direktni izvršitelj usluge i kad je za sklapanje Ugovora i izvršenje usluga nužno proslijediti određene podatke putnika izvršitelju (npr. podaci potrebni za izradu police osiguranja kod osiguravajuće kuće, podaci potrebni za rezervaciju avio ili brodske karte, rooming lista koja se dostavlja smještajnoj jedinici, podaci o gostima koje sukladno zakonskim odredbama o boravišnim pristojbama prikupljaju lokalne turističke zajednice itd.) ugovorni partner / izvršitelj obvezuje se u skladu s europskom Općom uredbom o zaštiti podataka – GDPR postupati s podacima u okviru ugovornih i zakonskih obveza te se obvezuje podatke koristiti isključivo u svrhu za koju ima privolu kupca – sklapanje Ugovora i izvršenje ugovornih obveza i usluga.

Pravo uvida u podatke klijenata / službene dokumente koji sadrže podatke klijenata, sukladno zakonskim odredbama, imaju nadležna tijela (nadležne inspekcije, policija, pravosudna tijela). Ovlaštenu predstavnici nadležnih tijela, prema potrebi, mogu napraviti preslike dostupnih dokumenata, presnimiti sve sadržaje sustava pohrane i prikupiti druge relevantne informacije. Pravna osnova za prijenos i obradu podataka u ove svrhe jest ispunjavanje zakonskih obveza.

Standardni podaci o klijentima koje se prikuplja putem rezervacijskih obrazaca su: ime i prezime, adresa, datum rođenja, kontakt broj telefona / mobitela, kontakt e-mail, vlastoručni potpis (u slučaju kad klijent ugovara usluge osobno u poslovnici te ispunjava fizičku prijavnicu, podatke o sredstvu plaćanja (npr. broj računa ili podatke kartice u slučaju ispunjavanja obrasca za autorizaciju na daljinu).

U cilju što bolje organizacije putovanja i kvalitetnijeg izvršenja usluga, KnockOut travel d.o.o. može od klijenta tražiti i neke dodatne informacije i podatke, a koje klijent daje dragovoljno. U slučaju učeničkih / studentskih putovanja, a u cilju bolje organizacije samog putovanja (raspored po smještajnim jedinicama, autobusima, itd.), od klijenata se prikuplja i informacija o obrazovnoj ustanovi koju trenutno pohađaju. U slučaju ugovaranja specifičnih usluga, KnockOut travel od klijenta ima pravo tražiti dodatne podatke (npr. OIB, broj osobne iskaznice ili putovnice uz datum isteka, itd.), a koji trebaju biti proslijeđeni ugovornim partnerima radi ugovaranja i izvršenja zatražene usluge. U slučaju da klijent dostavi podatke iz kategorije posebno zaštićenih osobnih podataka (npr. podaci o zdravstvenom stanju), klijent daje svoju privolu za obradu tih podataka u svrhu izvršenja Ugovora – pružanje posebnih usluga.

KnockOut travel d.o.o. prikuplja i obrađuje i sljedeće podatke klijenata u svrhu komunikacije s klijentima, pružanja informacija o novim ponudama, pružanja traženih informacija kao i izvršenja zakonskih i ugovornih obveza: podaci koje klijenti upisuju u kontakt forme na službenoj stranici www.KnockOut-travel.hr te pripadajućim pod-domenama / stranicama projekata u organizaciji KnockOut travel; podatke koje klijenti upisuju u pred-registracijske i newsletter obrasce; podatke koje klijenti dostave putem elektroničke pošte / službena korespondencija.

Prilikom posjeta klijenta internetskim stranicama prikupljaju se “kolačići” (engl. Cookies – http://www.allaboutcookies.org) koji omogućuju poboljšano iskustvo pretraživanja na osnovu lokacijskih, jezičnih i drugih postavki te preferencija klijenata. Blokiranjem “kolačića” klijent i dalje može pregledavati stranicu, no postoji mogućnost da mu neke mogućnosti i sadržaji neće biti dostupni. Također, svaki klijent ima mogućnost u postavkama internetskog preglednika kojeg koristi u svakom trenutku izbrisati i/ili blokirati “kolačiće”.

Glavni sustavi putem kojih se prikupljaju i obrađuju podaci, odnosno izrađuje potrebna dokumentacija te vrši komunikacija s klijentima i provode marketinške aktivnosti:

Oglasi koji se klijentu prikazuju putem Googlea i društvenih mreža ne moraju nužno biti rezultat prikupljenih podataka o klijentu i/ili “kolačića” budući da se oglasi prikazuju čak i u slučaju brisanja / blokiranja istih, ali su manje relevantnih sadržaja. Više o politici oglašavanja putem Googlea i društvenih mreža, klijenti mogu pronaći na službenim stranicama pojedinog servisa.

Putovanja i projekti u organizaciji KnockOut travel d.o.o., u svrhu legitimnih interesa tvrtke te javnog interesa, podložni su fotografiranju i snimanju od strane službenih fotografa i snimatelja, kao i predstavnika medija. Riječ je o fotografijama i snimkama nastalima tijekom javnih događanja (koncert, party, grupno putovanje, itd.) na javnim površinama / unutar javnih prostora, a iste se koristi u medijskim objavama kao i marketinškim promocijama samih događanja i putovanja, čime se ne narušava pravo klijenata na zaštitu privatnosti.

Uzimajući u obzir legitimne interese klijenata te legitimne interese KnockOut travel d.o.o., kontakt podatke koje su klijenti dostavili koristi se u svrhu informiranja klijenata o: rokovima plaćanja i dugovanjima za rezervacije koje su u tijeku; svim bitnim informacijama ili eventualnim izmjenama vezanima uz ponude i ugovore; završnim obavijestima uoči putovanja; popustima koje klijent može ostvariti; novim ponudama koje bi klijenta mogle zanimati na osnovu ranije iskazanog interesa. Klijent zadržava pravo da se u bilo kojem trenutku odjavi s newsletter liste (klikom na “Odjava”) te više neće primati obavijesti o novim ponudama i popustima. Jednako tako klijent se u bilo kojem trenutku iznova može prijaviti na newsletter listu / obnoviti svoju privolu za korištenjem podataka u marketinške svrhe.

Klijent ima pravo od KnockOut travel d.o.o. zatražiti informaciju o tome koje njegove osobne podatke se obrađuje i pohranjuje, kao i zatražiti ispravak u slučaju netočnih podataka ili brisanje određenih podataka za koje ne postoji zakonska osnova za čuvanje. O rješenju takvog zahtjeva KnockOut travel d.o.o. izvijestit će klijenta u zakonskom roku od najkasnije mjesec dana. Taj se rok, uz obrazloženje dano klijentu, može prema potrebi produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva.

KnockOut travel d.o.o. ne može udovoljiti zahtjevu klijenta za brisanjem podataka i/ili dokumenata nužnih za izvršenje Ugovornih usluga, kao ni podataka i/ili dokumenata koje agencija sukladno zakonskim odredbama mora čuvati do isteka zakonskih rokova obveze čuvanja (npr. ponude, ugovori, računi, itd.).

Klijent svoja prava može ostvariti podnošenjem zahtjeva: elektroničkom poštom na infohr@knockout-travel.hr ili pisanim zahtjevom upućenim na adresu sjedišta – KnockOut travel d.o.o., Ante Kovačića 24, 51000 Rijeka, Hrvatska.

Svim razumnim zahtjevima klijenata KnockOut travel d.o.o. udovoljit će bez naknade i bez nepotrebne odgode. Sukladno članku 12., točka 5. Opće uredbe o zaštiti podataka, ako su zahtjevi klijenta očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihova učestalog ponavljanja, KnockOut travel d.o.o. iskoristit će zakonsko pravo naplate razumne naknade za administrativne troškove pružanja informacija ili odbiti postupiti po zahtjevu. Sukladno članku 14., obvezu pružanja informacija nije potrebno nametati ako klijent već posjeduje tu informaciju (od ranije je upoznat koje je podatke dostavio), ako je bilježenje osobnih podataka propisano zakonom (npr. evidencija turista) te ako je pružanje informacije klijentu nemoguće ili bi zahtijevalo nerazmjeran napor.

Nadzorno tijelo na teritoriju Republike Hrvatske je Agencija za zaštitu osobnih podataka (Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, Hrvatska; azop@azop.hr; +385 1 4609 080).

Internetske stranice na kojima možete pronaći Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća: http://azop.hr/images/dokumenti/626/opca-uredba.pdf i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_42_805.html